ปิยะ ตระกูลราษฎร์ ดารารุ่นใหญ่ ผู้แต่งเพลง “ไก่จ๋า” เสียชีวิตแล้ว ในวัย 68 ปี ด้วยโรคมะเร็ง

ปิยะ ตระกูลราษฎร์ ดารารุ่นใหญ่ ผู้แต่งเพลง “ไก่จ๋า” เสียชีวิตแล้ว ในวัย 68 ปี ด้วยโรคมะเร็ง

ปิยะ ตระกูลราษฎร์ ดารารุ่นใหญ่ ผู้แต่งเพลง “ไก่จ๋า” เสียชีวิตแล้ว ในวัย 68 ปี ด้วยโรคมะเร็ง

ปิยะ ตระกูลราษฎร์ ดารารุ่นใหญ่ ผู้แต่งเพลง “ไก่จ๋า” เสียชีวิตแล้ว ในวัย 68 ปี ด้วยโรคมะเร็ง

VDO ปิยะ ตระกูลราษฎร์ ดารารุ่นใหญ่ ผู้แต่งเพลง “ไก่จ๋า” เสียชีวิตแล้ว ในวัย 68 ปี ด้วยโรคมะเร็ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *