ชีวิตที่ฝรั่งเศส ‘แอฟ ทักษอร’

ชีวิตที่ฝรั่งเศส ‘แอฟ ทักษอร’

ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่1

ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่2

ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่3
VDO ชีวิตที่ฝรั่งเศส ‘แอฟ ทักษอร’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *