“คุณใบพลู” มีพี่สาวที่แสนดี

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าชื่นชม และประทับใจ อย่างที่รู้กันดี พร ะองค์เจ้าโสมสวลีฯ หรือ

นามลำลองว่า”เอ๋” ทั้งนี้ท่านได้รับเลี้ยง สิรพัชรา โสพัชรมณี หรือ คุณ”ใบพลู” ตั้งแต่เล็ก

เธอเคยเล่าว่า เลี้ยงเสมือนบุตรอีกคนเลย และยังเป็นน้องสาวของเจ้าฟ้าพัชรกิติย าภาฯ

ทั้งสองรักและเอ็นดูมาตลอด คุณใบพลูเคยบอก ท่านไม่เคยถือตัว งามมาจากข้างใน

เห็นได้ชัด และที่สำคัญเป็นกันเอง โดยเธอสมรสกับคุณ”กานต์ภพ” ผู้เป็นสามี จบอเมริกา

ได้รู้จักกันจากการแนะนำของเพื่อน ตลอดระยะเวลาที่คบหาเรียนรู้ ได้รับการเมตตาจาก

องค์โสมกับองค์ภา เมื่อมีโอกาส จะชวนกันร่วมรับประทานข้าว ถือเป็นหนึ่งช่วงเวลาดีๆ

ถ้าได้เห็นตามสื่อ รับรู้ได้ทันทีถึงความเรียบง่าย มีมุมน่ารักอบอุ่น ได้เข้าเฝ้า เหมือนเช่น

คือหนึ่งในครอบครัว ทั้งนี้มีบุตรชาย คือ “ภพบดินทร์” ถือเป็นที่รักของทุกพ ระอ งค์อย่างมาก

โสมฯ เติบโตในวังเทเวศร์ ถูกเลี้ยงเหมือนกับคนทั่วไป มีท่านพ่อคอยรับส่ง ชื่นชอบ

การทำมาลับ จัดดอกไม้ และค่อนข้างห่วงธิดา ทั้งเรื่องวางตัวหรือ ท่าทาง คอยสอน

ให้รู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น แม้กระทั่งตอนทำเรื่องไม่ถูกต้อง ส่วนความสัมพั นธ์กับคุณใบพลู

ยังคงพูดคุยเสมอ โดยเฉพาะเพื่อน นอกจากนี้ทรงบอกถึงคุณแม่ทุกคนให้ดูแลบุตรดีๆ ทั้ง

ความรักและเข้าใจ หน้าที่ของบุตรมีเพียงเชื่อฟัง ทำตัวดี และมีประโยชน์ต่อสังค ม สมัยนี้

แยกทางกันเยอะ ฉะนั้นต้องให้พวกเขาได้รับความอบอุ่นเต็มที่ เห็นแล้วชื่นใจแทนจริงๆค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *