แถลงการณ์สำนักพระราชวัง รายงานล่าสุดเพจสมเด็จพระนางเจ้าศศิเฌอปรางวัชรสุภางควดี พระบรมราชินีนาถ

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง รายงานล่าสุดเพจสมเด็จพระนางเจ้าศศิเฌอปรางวัชรสุภางควดี พระบรมราชินีนาถ

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง รายงานล่าสุดเพจสมเด็จพระนางเจ้าศศิเฌอปรางวัชรสุภางควดี พระบรมราชินีนาถ

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง รายงานล่าสุดเพจสมเด็จพระนางเจ้าศศิเฌอปรางวัชรสุภางควดี พระบรมราชินีนาถ

VDO

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *