ในหลวงและพระราชินีทรงพระประชวรดีอีกครั้ง เจ้าฟ้าหญิงสิรินธรทรงถูกหามส่งโรงพยาบาลจุฬาฯ

ในหลวงและพระราชินีทรงพระประชวรดีอีกครั้ง เจ้าฟ้าหญิงสิรินธรทรงถูกหามส่งโรงพยาบาลจุฬาฯ

ในหลวงและพระราชินีทรงพระประชวรดีอีกครั้ง เจ้าฟ้าหญิงสิรินธรทรงถูกหามส่งโรงพยาบาลจุฬาฯ

ในหลวงและพระราชินีทรงพระประชวรดีอีกครั้ง เจ้าฟ้าหญิงสิรินธรทรงถูกหามส่งโรงพยาบาลจุฬาฯ

VDO

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *