ผ่าตัด สมอง! วงในล่าสุด วังปิดข่าวไม่อยู่ ต้องรีบแถลงการณ์ด่วน ยื้อให้พ้นปีใหม่

ผ่าตัด สมอง! วงในล่าสุด วังปิดข่าวไม่อยู่ ต้องรีบแถลงการณ์ด่วน ยื้อให้พ้นปีใหม่

ผ่าตัด สมอง! วงในล่าสุด วังปิดข่าวไม่อยู่ ต้องรีบแถลงการณ์ด่วน ยื้อให้พ้นปีใหม่

ผ่าตัด สมอง! วงในล่าสุด วังปิดข่าวไม่อยู่ ต้องรีบแถลงการณ์ด่วน ยื้อให้พ้นปีใหม่

VDO

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *