สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ฉบับที่ 3 เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา พระอาการโดยรวมในขณะนี้ ยังไม่ทรงรู้พระองค์

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ฉบับที่ 3 เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา พระอาการโดยรวมในขณะนี้ ยังไม่ทรงรู้พระองค์

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ฉบับที่ 3 เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา พระอาการโดยรวมในขณะนี้ ยังไม่ทรงรู้พระองค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *