ประมงแห่งชาติ – ปลาดุก ตกปลาโคลน & ตกปลาไหล ใช้กับดักตกปลาไม้ไผ่ & บ่อโคลนตื้น

ประมงแห่งชาติ – ปลาดุก ตกปลาโคลน & ตกปลาไหล ใช้กับดักตกปลาไม้ไผ่ & บ่อโคลนตื้น

ประมงแห่งชาติ – ปลาดุก ตกปลาโคลน & ตกปลาไหล ใช้กับดักตกปลาไม้ไผ่ & บ่อโคลนตื้น

ประมงแห่งชาติ – ปลาดุก ตกปลาโคลน & ตกปลาไหล ใช้กับดักตกปลาไม้ไผ่ & บ่อโคลนตื้น

VDO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *